สุขอนามัยกับการล้างมือ

หัวข้อนำทาง

สุขอนามัยเป็นการปฏิบัติประจำวันที่มีผลโดยตรง ทางอ้อมเพื่อสุขภาพของตนเองและผู้อื่น การรักษาร่างกายให้สะอาดด้วยการอาบน้ำ แปรงฟัน สระผม ล้างมือ ตัดเล็บ และป้องกันโรคต่าง ๆ เป็นพาหะที่สำคัญในการรักษาสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ไม่เจ็บป่วย และพกพาเชื้อโรคต่าง ๆ ด้วยมือ ต้องเป็นวิธีที่ง่าย สะดวก และประหยัด ในการป้องกันโรคที่ใครๆ ก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง