เมื่อไหร่จึงควรล้างมือ

หัวข้อนำทาง

วิธีการล้างมือที่ถูกต้องไม่เพียงพอ! ต้องล้างบ่อยแค่ไหนก็สำคัญไม่แพ้กัน แต่ความถี่ในการซักขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าพวกเขามีความเสี่ยงมากแค่ไหน และนี่คือ 8 เวลาที่แนะนำในการซัก

  1. ก่อนรับประทานอาหาร
  2. ก่อนและหลังการเตรียมปรุงอาหาร
  3. หลังเข้าห้องน้ำ
  4. หลังสัมผัสสิ่งสกปรก เช่น หลังการไอ จาม สั่งน้ำมูก
  5. หลังจากทำความสะอาดบ้านและบริเวณบ้าน
  6. หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง
  7. หลังจากออกไปปฏิบัติภารกิจนอกบ้าน
  8. ภายหลังสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น ลิฟท์ ราวบันได รถยนต์โดยสารสาธารณะ ที่จับประตูเปิด-ปิด รถเข็นห้างสรรพสินค้า