การล้างมือสำคัญอย่างไร

หัวข้อนำทาง

มือเป็นแหล่งกำเนิดของเชื้อราต่างๆ เมื่อจับอาหารหรือสิ่งของด้วยมือ มือของคุณอาจมีแบคทีเรีย ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและทำให้ผู้อื่นติดเชื้อ การล้างมืออย่างถูกวิธี จึงเป็นแนวทางสำคัญในการป้องกันการใช้เชื้อโรคต่างๆ เข้าสู่ร่างกาย การวิจัยทางการแพทย์เผย

  1. การศึกษาในสหรัฐอเมริกา เราพบว่าการล้างมือ 15 วินาทีลดจำนวนแบคทีเรียลง 90%
  2. การล้างมือโดยแพทย์สามารถลดอุบัติการณ์การติดเชื้อในโรงพยาบาลได้อย่างมาก
  3. เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคที่เกิดจากการล้างมือในผู้ป่วยโรคตาแดง
  4. การล้างมือด้วยเครื่องเตรียมอาหารสามารถป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อในทางเดินอาหารได้