ล้างมืออย่างไร? ให้สะอาด ปราศจากโรค (Hand hygiene)

หัวข้อนำทาง

การล้างมือ (Hand hygiene) หมายถึง การขัดถูให้ทั่วมือรวมทั้งช่องลายนิ้วมือ ด้วยสบู่หรือสารเคมีและน้ำ แล้วล้างออกให้สะอาด โดยแบ่งวิธีการล้างมือดังนี้

 1. Normal hand washing (การล้างมือทั่วไป)
  คือการล้างมือเพื่อขจัดสิ่งสกปรก เหงื่อ และความมันตามธรรมชาติ ลดจำนวนแบคทีเรียบนมือของคุณชั่วคราว ใช้สบู่หรือสบู่เหลวล้างมืออย่างถูกต้อง ล้างมือให้สะอาดประมาณ 15 วินาที
 2. Hygienic hand washing (ล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ)
  ใช้เวลา 20 ถึง 30 วินาทีในการล้างมือด้วยสบู่เหลวที่ผสมสารกันบูด เช่น คลอเฮกซิดีน
 3. Surgical hand washing (ล้างมือก่อนทำหัตถการ)
  เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ให้ล้างมือในห้องผ่าตัดหรือห้องคลอดก่อนทำหัตถการ และล้างมือ แขน และข้อศอกให้สะอาดด้วยสบู่ฆ่าเชื้อ เช่น คลอเฮกซิดีน 4% ประมาณ 2 ถึง 5 นาที
 4. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ (Alcohol gel)
  วิธีล้างมือในกรณีฉุกเฉิน การล้างมือด้วยน้ำไม่ใช่เรื่องง่าย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ไม่ปนเปื้อนสิ่งสกปรกหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ประมาณ 10 มล. จะใช้เวลาประมาณ 15-25 วินาที